Roman Ustaszewski

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich na rok akademicki 2022/2023

Kwaterowanie studentów, którzy złożyli wnioski w terminach określonych

w Piśmie Okólnym Rektora nr 2/2022  odbywać się będzie w dniach:

  • 28.09 -30.09.2022r. i 3-4.10.2022r. w godzinach 8:00 – 15:30

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 4.10.2021r. o godzinie 15:30

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023 odnośnie miejsca zakwaterowania będą  realizowane w miarę możliwości.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

  1. Dla studentów od II roku studiów od 14 czerwca 2021r. do 16 lipca 2021r. włącznie
  2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2021r.
  • Dla studentów I roku od 3 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. włącznie
  • Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-24 września 2021 r.
  • Studenci składający wnioski po terminach określonych w §1 i 2 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 7-8 października 2021r.
  • Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl

WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Komunikat z dnia 12.10.2020r.

Dla studentów spełniających wymogi formalne (osoba nie zalega z opłatami za miejsce w DS , nie naruszyła w rażący sposób Regulaminu DDS) w dalszym ciągu istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej.

KWATEROWANIE STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach:
od 28.09 do 2.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 2.10.2020r. o godzinie 15:00

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

Informacja dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Dział Domów Studenckich informuje, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim ( dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich  w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID -19 .

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

Zasady korzystania z Domów Studenckich od 01.06.2020 do 30.09.2020

Osoby, które będą odbywać praktyczne zajęcia po 1 czerwca, mają prawo do miejsca na Osiedle Akademickie. W trosce o bezpieczeństwo, wprowadzone zostaną specjalne zasady. Prosimy o zapoznanie się z nimi

➡️Prawo do zakwaterowania w domach studenckich mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niemający stałego miejsca zamieszkania w Koszalinie i powiecie koszalińskim, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktycznych

➡️Podczas kwaterowania studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zastosowaniu się do rygorów bezpieczeństwa oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi.

➡️Studenci kwaterowani są po jednej osobie w pokoju.

➡️ Na terenie domów studenckich oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz gromadzenia się i uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich bez względu na liczbę osób.

➡️ Studenci poruszający się po budynkach domów studenckich, opuszczając pokój zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

➡️ Studenci zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury student nie może wejść do obiektu, a pomiar zostaje powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się utrzymuje, student otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim. Informację o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim przełożonym.

➡️Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w domu studenckim w okresie
realizacji zajęć dydaktycznych określa się jak za miejsce w pokoju
dwuosobowym, przy czym opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni zakwaterowania w miesiącu.

Pełne wytyczne w Zarządzeniu 33/2020

Informacja dot. płatności 3/2020

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy o zasadach płatności w miesiącu marcu 2020.

  • Dla osób, które opuściły DS do 15 marca 2020 roku opłata miesięczna zostaje obniżona do 50% (w przypadku uiszczenia pełnej kwoty, nadpłata zostanie przeniesiona na przyszły okres zakwaterowania).
  • Dla osób, które wykwaterowały się na stałe z DS do 15 marca 2020 roku opłata miesięczna zostaje obniżona do 50%. W przypadku uiszczenia pełnej kwoty, dokonany zostanie zwrot nadpłaty.
  • Osoby pozostające na Osiedlu Akademickim uiszczają opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Z poważaniem,
Dział Domów Studenckich PK