Informacja dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Dział Domów Studenckich informuje, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim ( dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich  w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID -19 .

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.