TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

  1. Dla studentów od II roku studiów od 12 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. włącznie
  2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 1 sierpnia 2023 r.
  3. Dla studentów I roku od 1 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. włącznie
  4. Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach
    21-22 września 2023 r.
  5. Studenci składający wnioski po terminach określonych w §1 i 2 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 5-6 października 2023 r.
  6. Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl