Zasady korzystania z Domów Studenckich od 01.06.2020 do 30.09.2020

Osoby, które będą odbywać praktyczne zajęcia po 1 czerwca, mają prawo do miejsca na Osiedle Akademickie. W trosce o bezpieczeństwo, wprowadzone zostaną specjalne zasady. Prosimy o zapoznanie się z nimi

➡️Prawo do zakwaterowania w domach studenckich mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niemający stałego miejsca zamieszkania w Koszalinie i powiecie koszalińskim, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktycznych

➡️Podczas kwaterowania studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zastosowaniu się do rygorów bezpieczeństwa oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi.

➡️Studenci kwaterowani są po jednej osobie w pokoju.

➡️ Na terenie domów studenckich oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz gromadzenia się i uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich bez względu na liczbę osób.

➡️ Studenci poruszający się po budynkach domów studenckich, opuszczając pokój zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

➡️ Studenci zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury student nie może wejść do obiektu, a pomiar zostaje powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się utrzymuje, student otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim. Informację o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim przełożonym.

➡️Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w domu studenckim w okresie
realizacji zajęć dydaktycznych określa się jak za miejsce w pokoju
dwuosobowym, przy czym opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni zakwaterowania w miesiącu.

Pełne wytyczne w Zarządzeniu 33/2020