TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

  1. Dla studentów od II roku studiów od 14 czerwca 2021r. do 16 lipca 2021r. włącznie
  2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2021r.
  • Dla studentów I roku od 3 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. włącznie
  • Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-24 września 2021 r.
  • Studenci składający wnioski po terminach określonych w §1 i 2 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 7-8 października 2021r.
  • Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl