Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Kwaterowanie studentów do DS w roku akademickim 2018/2019

 

Kwaterowanie studentów II-V roku

Kwaterowanie Studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach

Od 27.09  do 29.09.2018r.

Od 1.10 do 5.10. 2018

W godzinach

Od 8:00 do 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

 

Kwaterowanie studentów I roku

Kwaterowanie Studentów w Domu Studenckim nr 3  odbywać się będzie w dniach

Od 29.09 do 30.09. 2018r.

W godzinach:

9:00-15:00

Od 1.10 do 5.10.2018

W godzinach:

8:00 – 15:00

Kwaterowanie Studentów w Domu Studenckim nr 1, 2, 4  odbywać się będzie w dniach

Od 27.09 do 29.09.2018r.

Od 1.10 do 5.10. 2018

W godzinach

8:00 – 15:00

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 06.10.2018r.

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku

Lista przyjętych studentów lat II-VI do DS w roku akademickim 2018/2019

Listę można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Ogłoszenie dotyczy tylko studentów Politechniki Koszalińskiej


Studenci pierwszego roku

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta do 31 sierpnia 2018 r w DS-1 w pokoju nr 22. Wniosek dostępny jest w zakładce Mieszkańcy -> Wnioski do pobrania.


Studenci lat II-VI

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok 2018/2019 należy składać w DS-1 w pokoju nr 22. Wniosek dostępny jest w zakładce Mieszkańcy -> Wnioski do pobrania.


Opłata za złożenie wniosku

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku w wys. 50 zł. Wnioski bez potwierdzenia nie zostaną rozpatrzone.

Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003.


Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie https://www.akademiki.tu.koszalin.pl w zakładce aktualności.

Terminy:

Studenci pierwszego roku do dnia 07.09.2018r zostaną poinformowani drogą mail’ową.

Studenci lat II-VI, którzy złożyli wnioski po 29.06.2018r., po 10. października 2018r.

Informacje: tel. 94 3478 918