Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Kwaterowanie Studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach

28.09 – 6.10.2017r. (w dni robocze)

W godzinach

8:30 – 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

 

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 06.10.2017r.

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku

Informacja o wynikach rekrutacji do akademików dla osób , które rozpoczynają naukę na pierwszym roku studiów w PK zostanie przesłana drogą mailową do dnia 12 września 2017r.

Studenci starszych lat , którzy złożyli wnioski po terminie zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do dnia 22 września 2017r.

Dla Państwa udostępniamy listę przyznanych miejsc dla studentów (II – VI rok nauki) w Domach Studenckich 1-4. Na listach podana jest pierwsza litera nazwiska oraz numer albumu.

Dom Studenta nr 1

Dom Studenta nr 2

Dom Studenta nr 3

Dom Studenta nr 4

Lista dodatkowa

Udostępnione pliki są w formacie PDF. Wymagane jest posiadanie darmowej aplikacji Adobe Reader lub innej obsługującej format PDF.

OGŁOSZENIE ( Dotyczy  tylko  studentów  Politechniki  Koszalińskiej )

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK 2017/2018 NALEŻY SKŁADAĆ  W DS-1 W POKOJU NR 22.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE: OD DNIA  05.06 DO 26.06.2017r.

Do wniosku należy dołączyć  potwierdzenie  dokonania  bezzwrotnej  opłaty za rozpatrzenie wniosku w wys. 50 zł.

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta do 31 sierpnia 2017 r.                                                                                                                                                            

Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Wnioski bez potwierdzenia dokonania opłaty nie będą rozpatrywane.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone na stronie  www.akademiki.tu.koszalin.pl do dnia 28 lipca 2017 r (pojawi się nowy wpis).

Informacje: tel. 94 3478 918

bozena.gulczynska@tu.koszalin.pl

Podania studentów o przyznanie miejsc na okres wakacji będą przyjmowane w DS 1 p. 22A od dnia 15.05.2017r do dnia 31.05.2017r.

Osobom, które zalegają w opłatach za DS, miejsca nie będą przyznawane.