Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

OGŁOSZENIE ( Dotyczy  tylko  studentów  Politechniki  Koszalińskiej )

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK 2017/2018 NALEŻY SKŁADAĆ  W DS-1 W POKOJU NR 22.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE: OD DNIA  05.06 DO 26.06.2017r.

Do wniosku należy dołączyć  potwierdzenie  dokonania  bezzwrotnej  opłaty za rozpatrzenie wniosku w wys. 50 zł.

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta do 31 sierpnia 2017 r.                                                                                                                                                            

Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Wnioski bez potwierdzenia dokonania opłaty nie będą rozpatrywane.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone na stronie  www.akademiki.tu.koszalin.pl do dnia 28 lipca 2017 r (pojawi się nowy wpis).

Informacje: tel. 94 3478 918

bozena.gulczynska@tu.koszalin.pl

Podania studentów o przyznanie miejsc na okres wakacji będą przyjmowane w DS 1 p. 22A od dnia 15.05.2017r do dnia 31.05.2017r.

Osobom, które zalegają w opłatach za DS, miejsca nie będą przyznawane.

Udostępniono nową listę przyznanych miejsc dla studentów I roku Wydziału Przemysłu Drzewnego. Dodano studentów, którzy otrzymali miejsca w Domu Studenta nr 5 w Szczecinku przy ulicy Artyleryjskiej.

Wydział Przemysłu Drzewnego – aktualizacja 12.10.2016

Wszystkie listy przyznanych miejsc dla studentów I roku znajdą Państwo w aktualnościach: Lista przyznanych miejsc dla studentów I roku

 

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich nr 1-4 odbędzie się w dniach:

28.09 – 30.09.2016r.

3.10 – 7.10.2016r.

w godzinach

8:30 – 15:00

Kwaterowanie studentów w Domu Studenckim nr 5 odbędzie się w dniu:

30.09.2016 w godzinach 8:00 – 15:00


Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz zdjęcie do karty mieszkańca.

Studenci kwaterujący się w dniach 28-30.09.2016r. wnoszą opłatę proporcjonalnie za ilość dni – za M-C WRZESIEŃ. Opłata za miejsce w M-CU PAŹDZIERNIKU zostanie pomniejszona o wpłaconą kaucję.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 07.10.2016r.


Dostęp do Sieci Internet na Osiedlu Akademickim

Proszę o zapoznanie się z warunkami uzyskania dostępu do sieci Internet. Dotyczy to w szczególności osób kwaterujących się po raz pierwszy w Domu Studenckim.

Informacje znajdą Państwo w zakładce Dostęp do Sieci Internet w pasku nawigacyjnym lub klikając na ten link.

Internet na terenie Osiedla Akademickiego jest bez dodatkowych opłat.

Poniżej prezentujemy Państwu dodatkową listę przyznanych miejsc dla studentów w Domach Studenckich. Pierwszy link zawiera listę studentów I roku.

 1. Studenci I roku – wszystkie wydziały
 2. Instytut Wzornictwa
 3. Wydział Elektroniki i Informatyki
 4. Wydział Humanistyczny
 5. Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji
 6. Wydział Mechaniczny
 7. Wydział Nauk Ekonomicznych
 8. Wydział Technologii i Edukacji
 9. Pary

Wszystkie pliki są w formacie PDF


Ostatnie listy z dnia 26.09.2016

Ostatnia lista


Terminy kwaterowania studentów znajdą Państwo w aktualności Kwaterowanie studentów w domach studenckich 2016/2017.

Poniżej prezentujemy Państwu listy przyznanych miejsc w Domach Studenckich dla studentów I roku. Kliknij na swój wydział i otwórz plik PDF.

 1. Instytut Wzornictwa
 2. Wydział Elektroniki i Informatyki
 3. Wydział Humanistyczny
 4. Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji
 5. Wydział Mechaniczny
 6. Wydział Nauk Ekonomicznych
 7. Wydział Przemysłu Drzewnego – aktualizacja 12.10.2016
 8. Wydział Technologii i Edukacji
 9. Pary
 10. Pozostałe osoby

Podczas zakwaterowania opłata za październik zostanie zmniejszona o wpłaconą kaucję. Rezygnacja z miejsca w DS powoduje przepadek kaucji.

Do otwarcia plików PDF wymagane jest darmowe oprogramowanie Adobe Reader lub inne wspierające ten format.

 

Poniżej prezentujemy Państwu listy przyznanych miejsc w Domach Studenckich dla studentów lat II – VI. Wszystkie pliki są w formacie PDF.

 1. Instytut Wzornictwa – pobierz
 2. Wydział Elektroniki i Informatyki – pobierz
 3. Wydział Humanistyczny – pobierz
 4. Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji – pobierz
 5. Wydział Mechaniczny – pobierz
 6. Wydział Nauk Ekonomicznych – pobierz
 7. Wydział Technologii i Edukacji – pobierz
 8. Pary – pobierz
 9. Pozostałe osoby – pobierz

Podczas zakwaterowania opłata za październik zostanie zmniejszona o wpłaconą kaucję. Rezygnacja z miejsca w DS powoduje przepadek kaucji.

Przypominamy, że studenci I roku rozpoczynający naukę w roku akademickim 2016/2017 mogą składać wnioski o miejsce w DS do 31.08.2016 r. Więcej informacji znajdą Państwo w aktualnościach: Wnioski o przyznanie miejsca 2016/2017.

 

Studenci pierwszego roku, rozpoczynający naukę (I semestr) w roku akademickim 2016/2017, proszeni są do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim do dnia 31.08.2016. Wniosek można pobrać z Naszej strony internetowej w zakładce Mieszkańcy.

Podczas składania dokumentu należy przekazać dowód wpłaty kaucji w wysokości 80 zł. Numer konta bankowego znajdą Państwo w zakładce Opłaty i w aktualnościach: Kaucja za DS


Sposoby dostarczenia wniosku

W tym roku udostępniamy studentom trzy metody dostarczenia wniosku:

 1. Osobiście w administracji Działu Domów Studenckich mieszczącym się w pokoju nr 9 w Domu Studenta nr 1.
 2. Listem na adres: Dział Domów Studenckich, ulica Tadeusza Rejtana 15, 75-507 Koszalin.
 3. Elektronicznie w formacie DOC lub PDF(zalecane) na adres e-mail krzysztof.slawinski@tu.koszalin.pl

Przypominamy o dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty kaucji. Wnioski bez wpłaty kaucji nie będą rozpatrywane.

 

Z dniem 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie Pismo Okólne Nr 2/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc w domach studenckich od roku akademickiego 2016/2017. W zakładce „Opłaty” umieszczono dla Państwa nowy cennik.

Z zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej mogą Państwo zapoznać się TUTAJ (format PDF).

Do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok 2016/2017 należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 80 zł.

Kaucję można wpłacić na podane poniżej konto bankowe:

71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

tytułem: Kaucja za ds [IMIĘ] [NAZWISKO] np. Kaucja za DS Jan Kowalski

Następna strona »