Currently Viewing Posts in Aktualności

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich na rok akademicki 2022/2023

Kwaterowanie studentów, którzy złożyli wnioski w terminach określonych

w Piśmie Okólnym Rektora nr 2/2022  odbywać się będzie w dniach:

 • 28.09 -30.09.2022r. i 3-4.10.2022r. w godzinach 8:00 – 15:30

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 4.10.2021r. o godzinie 15:30

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023 odnośnie miejsca zakwaterowania będą  realizowane w miarę możliwości.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 1. Dla studentów od  II  roku studiów od 20 czerwca 2022r. do 15 lipca 2022 r. włącznie
 2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2022 r.
 3. Dla studentów  I  roku od 1 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. włącznie
 4. Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-23 września 2022 r.
 5. Studenci składający wnioski po terminach określonych w pkt.1 i 3 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 6-7 października 2022 r.
 6. Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl

KWATEROWANIE STUDENTÓW W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Kwaterowanie studentów, którzy złożyli wnioski w terminach określonych w Piśmie Okólnym Rektora nr 2/2021  odbywać się będzie w dniach:
 

 • 29.09 -1.10.2021r. i 4.10.2021r. w godzinach 8:00 – 15:30

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 4.10.2021r. o godzinie 15:30

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 1. Dla studentów od II roku studiów od 14 czerwca 2021r. do 16 lipca 2021r. włącznie
 2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2021r.
 • Dla studentów I roku od 3 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. włącznie
 • Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-24 września 2021 r.
 • Studenci składający wnioski po terminach określonych w §1 i 2 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 7-8 października 2021r.
 • Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl

WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Komunikat z dnia 12.10.2020r.

Dla studentów spełniających wymogi formalne (osoba nie zalega z opłatami za miejsce w DS , nie naruszyła w rażący sposób Regulaminu DDS) w dalszym ciągu istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej.

KWATEROWANIE STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach:
od 28.09 do 2.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 2.10.2020r. o godzinie 15:00

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

Informacja dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Dział Domów Studenckich informuje, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim ( dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich  w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID -19 .

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.