Opłaty

Przelew na indywidualny rachunek bankowy, znajdujący się w serwisie USOS

Informacje na temat należności wobec Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej znajdą Państwo w zakładce:

Dla Studentów – Moje Studia – Płatności – Należności nierozliczone

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

 


Miesięczne opłaty za miejsce w Domu Studenta dla studentów oraz doktorantów Politechniki Koszalińskiej od 1.10.2020 do końca obowiązywania stanu epidemii COVID-19 wynoszą:

 

Dom Studenta nr 1

 • 440 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 380 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 2

 • 440 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 380 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 3

 • 440 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 380 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 4

 • 440 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 380 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 5 – ul. Artyleryjska, Szczecinek

 • 220 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym w okresie roku akademickiego

Miesięczne opłaty za miejsce w Domu Studenta dla pozostałych osób

 

Dom Studenta nr 1

 • 580 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 450 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego
 • 360 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 2

 • 580 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym
 • 430 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym

 

Dom Studenta nr 3

 • 580 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym
 • 430 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym

 

Dom Studenta nr 4

 • 710 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego (typ kawalerka)
 • 450 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego (typ kawalerka)
 • 600 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym w okresie roku akademickiego
 • 430 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w okresie roku akademickiego

 

Dom Studenta nr 5 – ul. Artyleryjska, Szczecinek

 • 360 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym w okresie roku akademickiego

Informacje dla studentów oraz doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 1. Niepracujący małżonkowie i dzieci wnoszą opłaty jak studenci.
 2. Odpłatność dla studentów studiów niestacjonarnych korzystających z miejsc noclegowych w czasie zjazdów wynosi 30 zł za miejsce/nocleg.
 3. Odpłatność dla studentów w czasie odbywania praktyk programowych wynosi 25 zł za miejsce/nocleg.
 4. Odpłatność za zakwaterowanie studenta w czasie sesji poprawkowej w miesiącu wrześniu (w terminie ustalonym Zarządzeniem Rektora) wynosi 30 zł za miejsce/nocleg.
 5. Odpłatność dla osób przebywających w odwiedzinach u studenta wynosi 30 zł za miejsce/nocleg.
 6. Studenci oraz doktoranci, kwaterowani w Domu Studenta w czasie wakacji, wnoszą odpłatność obowiązującą dla pozostałych osób.
 7. Student/doktorant korzystający z miejsca w Domu Studenta zobowiązany jest najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca uiścić należne opłaty, za miesiąc bieżący.
 8. Student/doktorant traci prawo do zamieszkania w Domu Studenta, jeśli zalega z opłatą do dnia 20-tego następnego miesiąca po terminie zapłaty. Od kwoty należnej Uczelni z tytułu niezapłaconego czynszu naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości ustawowej.

Informacje dla pozostałych osób

 1. Jedna doba – 50 zł brutto za miejsce/nocleg.
 2. Dla grup zorganizowanych, w zależności od liczebności i okresu zakwaterowania możliwe negocjacje cenowe.
 3. Terminy i zasady wnoszenia opłat określa Kierownik Działu Domów Studenckich.

Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Uwaga! Przed zatwierdzeniem wykonania przelewu przez internet, upewnij się, że wpisałeś/aś prawidłowo numer rachunku bankowego.

 

 • Kontakt

  Dział Domów Studenckich
  75-507 Koszalin,
  ul. T. Rejtana 15.
  akademiki@tu.koszalin.pl

  Kierownik działu
  mgr inż. Krzysztof Sławiński

  mgr Marlena Gołębiowska
  tel. (094) 34 78 918
  marlena.golebiowska@tu.koszalin.pl

 • Aktualności