Opłaty

Przelew na indywidualny rachunek bankowy, znajdujący się w serwisie USOS

Informacje na temat należności wobec Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej znajdą Państwo w zakładce:

Dla Studentów – Moje Studia – Płatności – Należności nierozliczone

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Miesięczne opłaty za miejsce w domach studenckich dla studentów, doktorantów i studentów obcokrajowców Politechniki Koszalińskiej  od 1 października 2022r. wynoszą:

  • w Domu Studenta Nr 1:

w pokoju jednoosobowym    660,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      520,00 zł/m-c

w pokoju trzyosobowym       400,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 2:

w pokoju jednoosobowym    610,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      450,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 3:

w pokoju jednoosobowym    610,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      450,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 4:

w pokoju jednoosobowym

(typ kawalerka)                     750,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym

(typ kawalerka)                     520,00 zł/m-c

w pokoju jednoosobowym     640,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym       450,00 zł/m-c

 

     Miesięczne opłaty za miejsce w domach studenckich dla studentów innych uczelni i pozostałych osób  wynoszą netto:

  • w Domu Studenta Nr 1:

w pokoju jednoosobowym    770,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      570,00 zł/m-c

w pokoju trzyosobowym       450,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 2:

w pokoju jednoosobowym   700,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      500,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 3:

w pokoju jednoosobowym    700,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      500,00 zł/m-c

  • w Domu Studenta Nr 4:

w pokoju jednoosobowym     825,00 zł/m-c

( typ kawalerka)

w pokoju dwuosobowym       575,00 zł/m-c

( typ kawalerka)

w pokoju jednoosobowym    725,00 zł/m-c

w pokoju dwuosobowym      500,00 zł/m-c

.

Do opłaty miesięcznej i opłaty za miejsce noclegowe dla studentów innych uczelni
i pozostałych osób doliczany jest podatek VAT 8% określony przez Ministra Finansów

 

            Informacje dla studentów oraz doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 

1.Za niepracujących małżonków i dzieci studenta/doktoranta zajmujących z nim miejsce w pokoju odpłatność wynosi jak za studenta/doktoranta.

2.Odpłatność dla studentów /doktorantów korzystających z miejsc wynosi 40,00 zł za miejsce/nocleg.

3.Odpłatność dla osób przebywających w odwiedzinach u studenta wynosi 40,00 zł
za miejsce/nocleg.

4.Odpłatność za dobę pobytu w domu studenckim dla studentów/doktorantów w czasie odbywania praktyk programowych wynosi 35,00 zł za miejsce/nocleg.

5.Odpłatność za dobę pobytu w czasie sesji poprawkowej w miesiącu wrześniu wynosi 40,00 zł za miejsce/nocleg.

6.Student/doktorant korzystający z miejsca w domu studenckim zobowiązany jest najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca uiścić należne opłaty za miesiąc bieżący.

7.Student/doktorant traci prawo do zamieszkania w domu studenckim, jeśli zalega z opłatą do dnia 20 następnego miesiąca po terminie zapłaty. Od kwoty należnej uczelni z tytułu niezapłaconego czynszu naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości ustawowej.

Informacje dla pozostałych osób

1.Odpłatność za wynajem miejsc noclegowych wynosi 70,00 zł netto za miejsce/nocleg.

2.Dla grup zorganizowanych, w zależności od liczebności i okresu zakwaterowania, możliwe są negocjacje cenowe.

3.Terminy i zasady wnoszenia opłat wskazanych wyżej określa Kierownik Działu Domów Studenckich.

Przelew na rachunek bankowy Politechniki Koszalińskiej

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3

75-203 Koszalin

Nr rachunku: 98 1140 2118 0000 3101 9600 2001

UWAGA!! Przed zatwierdzeniem wykonania przelewu przez Internet, upewnij się, że wpisałaś/eś prawidłowo numer konta bankowego!!