WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Komunikat z dnia 12.10.2020r.

Dla studentów spełniających wymogi formalne (osoba nie zalega z opłatami za miejsce w DS , nie naruszyła w rażący sposób Regulaminu DDS) w dalszym ciągu istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej.