WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Komunikat z dnia 12.10.2020r.

Dla studentów spełniających wymogi formalne (osoba nie zalega z opłatami za miejsce w DS , nie naruszyła w rażący sposób Regulaminu DDS) w dalszym ciągu istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej.

 • Kontakt

  Dział Domów Studenckich
  75-507 Koszalin,
  ul. T. Rejtana 15.
  akademiki@tu.koszalin.pl

  Kierownik działu
  mgr inż. Krzysztof Sławiński

  mgr Marlena Gołębiowska
  tel. (094) 34 78 918
  marlena.golebiowska@tu.koszalin.pl

 • Aktualności