KWATEROWANIE STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach:
od 28.09 do 2.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 2.10.2020r. o godzinie 15:00

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.