Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich na rok akademicki 2022/2023

Kwaterowanie studentów, którzy złożyli wnioski w terminach określonych

w Piśmie Okólnym Rektora nr 2/2022  odbywać się będzie w dniach:

  • 28.09 -30.09.2022r. i 3-4.10.2022r. w godzinach 8:00 – 15:30

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 4.10.2021r. o godzinie 15:30

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023 odnośnie miejsca zakwaterowania będą  realizowane w miarę możliwości.