TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

  1. Dla studentów od  II  roku studiów od 20 czerwca 2022r. do 15 lipca 2022 r. włącznie
  2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2022 r.
  3. Dla studentów  I  roku od 1 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. włącznie
  4. Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-23 września 2022 r.
  5. Studenci składający wnioski po terminach określonych w pkt.1 i 3 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 6-7 października 2022 r.
  6. Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl