KWATEROWANIE STUDENTÓW W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Kwaterowanie studentów, którzy złożyli wnioski w terminach określonych w Piśmie Okólnym Rektora nr 2/2021  odbywać się będzie w dniach:
 

  • 29.09 -1.10.2021r. i 4.10.2021r. w godzinach 8:00 – 15:30

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 4.10.2021r. o godzinie 15:30

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.