Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Na terenie całego Osiedla Akademickiego (Domy Studenckie nr 1-4) jest całodobowy bezpłatny dostęp do przewodowej sieci Internet. Nie jest dostępna sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)!

Informacje te nie dotyczą Domu Studenta nr 5.


Jak uzyskać dostęp do sieci Internet?

Każdy student/mieszkaniec Osiedla Akademickiego, który chce uzyskać dostęp do zasobów sieci Internet musi przejść obowiązkową procedurę rejestracji. Bez niej nie ma możliwości korzystania z sieci! Aby zarejestrować się należy podłączyć swój komputer do gniazdka sieciowego za pomocą odpowiedniego kabla sieciowego. Korzystanie z sieci jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Uwaga!

Kabel sieciowy jak i karta sieciowa muszą być sprawne (w przypadku kart sieciowych sterownik musi pracować poprawnie), w przeciwnym wypadku system w sytuacji stwierdzenia wystąpienia nawet niewielkich odchyleń w poprawnym funkcjonowaniu w sposób automatyczny wyłączy gniazdo sieciowe w pokoju.

!!!Nie odpowiadamy za błędną konfigurację karty sieciowej oraz za uszkodzony kabel sieciowy łączący komputer z infrastrukturą sieciową akademików!!!


Jak szybki jest Internet dostępny na terenie Osiedla Akademickiego?

Rdzeń sieci ma obecnie przepływność na poziomie 10000Mb/s (10 Gb/s). Efektywna przepływność dla mieszkańców wynosi od 100Mb/s do 1000Mb/s (1Gb/s) w zależności od segmentu, do którego jest wpięty pokój. Tak duża prędkość jest dostępna przez cały czas niezależnie od stopnia obciążenia sieci.

Poniższy zrzut obrazuje prędkość połączenia Internetowego w segmencie gdzie przepływność wynosi 1Gb/s.

speed-test

Każdy z mieszkańców ma możliwość przetestowania swojego połączenia sieciowego na tej stronie.


Czy na użytkowników sieci są nałożone restrykcje odnośnie ilości pobieranych danych?

Na użytkowników (z za wyjątkiem klientów komercyjnych) nie ma nałożonych żadnych ograniczeń w dostępnej przepływności łącza oraz ilości pobieranych danych.


Czy mogę w swoim pokoju utworzyć sieć Wi-Fi?

Tak, istnieje taka możliwość. Wystarczy zakupić odpowiednie urządzenie (ważne jest, aby urządzenie było przeznaczone do sieci lokalnych, urządzenia przeznaczone do sieci abonenckich typu Neostrada czy Netia oraz urządzenia 3G\LTE nie będą działać). Odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja tej sieci leży w gestii mieszkańca pokoju. Zaznaczamy jednocześnie , że z powodu dużego zagęszczenia nadajników sieci Wi-Fi, może wystąpić degradacja prędkości połączenia. Są przypadki, gdzie w pokoju dostępnych jest ponad 20 nadajników.


Jak poprawnie podłączyć swój prywatny router do sieci komputerowej?

Przewód z gniazdka komputerowego, znajdującego się w pokoju, należy podłączyć pod port opisany WAN lub INTERNET. Podłączenie pod port oznaczony LAN spowoduje nieprawidłowe działanie w/w urządzenia. W większości urządzeń porty LAN oznaczone są kolorem żółtym natomiast port WAN lub INTERNET oznaczony jest innym kolorem(niebieski,szary). Jednak zaznaczamy, że nie we wszystkich urządzeniach tak jest. Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Nieprawidłowe podłączenie prywatnego routera oraz nieprawidłowe działanie spowodowane wadami oprogramowania, powoduje wyłączenie wszystkich gniazd komputerowych znajdujących się w pokoju (rażące złamanie regulaminu).

 


Czy mogę czuć się bezpiecznie korzystając z sieci na terenie Osiedla Akademickiego?

Cała infrastruktura teleinformatyczna Osiedla Akademickiego, jak i wszyscy aktualnie podłączeni do niej mieszkańcy, są nieustannie monitorowani i analizowani pod kątem występowania nawet niewielkich nieprawidłowości. Jednakże nie istnieją zabezpieczenia idealne, dlatego też w przypadku kiedy nie czują się Państwo bezpiecznie w naszej sieci, prosimy o niezwłoczny kontakt z Uczelnianym Centrum Technologii Informatycznych.


Zgłaszanie problemów z dostępem do sieci Internet

Istnieją trzy możliwości zgłaszania problemów: kontakt e-mail, telefonicznie oraz osobiście. Preferowany jest kontakt e-mail. W zgłoszeniu powinny zostać podane następujące informacje: Imię i Nazwisko, Nr albumu, pokój, numer Domu Studenta oraz kontakt zwrotny.


Nadzór techniczny nad infrastrukturą teleinformatyczną Osiedla Akademickiego sprawuje Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych.

UCTI/KosMAN
75-453 Koszalin
ul. Śniadeckich 2, Budynek D, pokój 1-D

tel.: (094) 348 6848 pn-pt, w godzinach od 7:30 do 14:30
e-mail: akademiki-pomoc@tu.koszalin.pl
Każdy problem/incydent zgłoszony po godzinie 14:30 zostanie rozpatrzony następnego dnia roboczego!!!!!!