Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenie dotyczy tylko studentów Politechniki Koszalińskiej


Studenci pierwszego roku

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta do 31 sierpnia 2019 r w DS-1 w pokoju nr 22. Wniosek dostępny jest w zakładce Mieszkańcy -> Wnioski do pobrania.


Studenci lat II-VI

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok 2019/2020 należy składać w DS-1 w pokoju nr 22. W terminie od 10.06 do 28.06.2019. Wniosek dostępny jest w zakładce Mieszkańcy -> Wnioski do pobrania.


Opłata za złożenie wniosku

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku w wys. 50 zł. Wnioski bez potwierdzenia nie zostaną rozpatrzone.
Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003.


Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie https://www.akademiki.tu.koszalin.pl w zakładce aktualności.

Terminy:

Studenci pierwszego roku po 10.09.2019 r zostaną poinformowani drogą mail’ową.

Studenci lat II-V, którzy złożyli wnioski w terminie po 15.07.2019
Studenci lat II-V, którzy złożyli wnioski po 28.06.2019 r., po 10. października 2018r.

Informacje: tel. 94 3478 918