Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej

OGŁOSZENIE ( Dotyczy  tylko  studentów  Politechniki  Koszalińskiej )

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK 2017/2018 NALEŻY SKŁADAĆ  W DS-1 W POKOJU NR 22.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE: OD DNIA  05.06 DO 26.06.2017r.

Do wniosku należy dołączyć  potwierdzenie  dokonania  bezzwrotnej  opłaty za rozpatrzenie wniosku w wys. 50 zł.

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta do 31 sierpnia 2017 r.                                                                                                                                                            

Przelew na rachunek bankowy Działu Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Nr rachunku: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003

Wnioski bez potwierdzenia dokonania opłaty nie będą rozpatrywane.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone na stronie  www.akademiki.tu.koszalin.pl do dnia 28 lipca 2017 r (pojawi się nowy wpis).

Informacje: tel. 94 3478 918

bozena.gulczynska@tu.koszalin.pl