Informacja dot. funkcjonowania OA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 informujemy, co następuje:

  1. Od 12.03.2020 wstrzymano kwaterowanie osób na terenie Osiedla Akademickiego (dot. studentów i osób postronnych) do odwołania. Osoby, które wykwaterują się po w/w dacie nie mają możliwości ponownego zakwaterowania do czasu zniesienia zakazu. Wyjątek stanowi sytuacja w pkt. 5.
  2. Zakazane są odwiedziny osób mieszkających w Domach Studenta. Dotyczy to osób postronnych, jak i mieszkańców innych Domów Studenta.
  3. Zalecana jest wzmożona higiena oraz dezynfekcja rąk.
  4. Mieszkańcom, którzy nie muszą pozostawać na terenie Osiedla Akademickiego zaleca się opuszczenie pokoju i udanie się do miejsca zamieszkania.
  5. Z uwagi na planowanie infrastruktury przez władze osoby zamieszkujące Dom Studenta nr 2 „OLIMP” są zobowiązane opuścić w/w Dom Studenta do 15.03.2020 do godziny 8:00. Po tym czasie wejście na teren DS2 dla dotychczasowych mieszkańców nie będzie możliwe. Zaleca się zabranie rzeczy do miejsca zamieszkania lub (w przypadku, gdy mieszkaniec musi pozostać na terenie Osiedla) relokację do innego Domu Studenta.
    W przypadku niewykwaterowania się służby techniczne są zobowiązane spakować rzeczy i opisane przetransportować do magazynu DDS.
  6. Mieszkańcom zaleca się ograniczenie kontaktów poza terenem Osiedla Akademickiego, jak i wewnątrz niego.

Uwaga! Powyższe zalecenia i nakazy (w szczególności pkt. 5) nie są podyktowane obecnością zakażenia na osiedlu. Nie wpadajmy w panikę. Najważniejsze jest teraz zachowanie zdrowego rozsądku i ogólnej profilaktyki w zakresie higieny.

Z poważaniem,
Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej.